Hovedseksjon

AKS-oppstart 1. august

AKS-figur-veldig-glad-blå

Gratis AKS
Fra 1. august skal alle Aktivitetsskolene tilby gratis deltakelse for 2. og 3. trinn.

I tillegg har:

  • skolene i bydelene Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, Sagene, Stovner og Søndre Nordstrand et tilbud om gratis kjernetid for 1.-4. trinn.
    Fra 1. august skal de resterende syv bydelene Frogner, Nordre Aker, Nordstrand, St. Hanshaugen, Vestre Aker, Ullern og Østensjø ha et tilsvarende tilbud for 1.-3. trinn.
  • fra 1. august får barn på 1. trinn fra lavinntektsfamilier gratis heldagsplass. Dette gjelder for familier med samlet inntekt under kr. 604 817.