AKS-oppstart 2. august

AKS-figur-veldig-glad-blå

AKS skal starte på grønt nivå. Grønt nivå innebærer at ingen syke skal møte på skolen, at det skal være god hygiene og normalt renhold.