Hovedseksjon

22. juli 10 år etter

Roser ved Rådhuset etter minnekonsert 22. juli 2012

Vi i Osloskolen har et stort ansvar for barn og unge. De skal kunne delta i og videreutvikle demokratiet vårt, som ble angrepet på denne dagen for ti år siden. De skal også lære om 22. juli, og få kunnskap om årsakene til terrorhandlingene og konsekvenser av dem.

For å støtte skolene utvikler vi en digital undervisningspakke i samarbeid med 22. juli-senteret. Undervisningspakken blir tilgjengelig for skolene ved skolestart 2021.

Vi oppfordrer alle Osloskolene til å markere 22. juli 10 år etter i uke 39.