Påmeldingen til Sommerskolen Oslo er forlenget til 31. mars

Elever på sommerskolen

Vi planlegger for sommerskole for elevene også i år. Alle kursene i Sommerskolen er gratis og gjennomføres i uke 25, 26 og 32. Se oversikt over kursene for 1.–7. trinn.

Påmeldingen for 8.–10. trinn og vgs. er 5.–11. mai.

Les mer om årets tilbud på sommerskolenoslo.no