13 nye skoler er miljøsertifisert

Utdeling av miljødiplom.

– I år er Oslo Europas miljøhovedstad. Det skal vi være stolte av sammen. Oslo har gjort, gjør mye og skal gjøre mer for å ta vare på miljø og klima, sa ordfører Marianne Borgen.

–Det spiller en stor rolle hva Oslo gjør, for mange ser til oss. Oslo er stor nok til å være interessant for mange andre land i verden. Vi kan inspirere andre og vi kan bli inspirert av andre, fortsatte hun.

Det var ordføreren selv som overrakte diplomene som er beviset på skolene nå er miljøfyrtårn. Hun synes det var fint å se at så mange skoler var til stede i rådhuset, for å motta miljøfyrtårndiplom. Denne utdelingen var lagt til FNs miljødag – og temaet var

160 skoler totalt 

Det er totalt 160 skoler som har innført Utdanningsetatens miljøledelsessystem (Sertifiseringsordningen Miljøfyrtårn). Av disse er det 20 som har miljøstatus.
Målsetningen er å ha innført miljøledelse i alle skoler innen utgangen av 2019, dette sees i sammenheng med at Oslo er valgt som europeisk grønn hovedstad i 2019. 

Det er utdeling av miljødiplom fire ganger i året. Denne gangen var det altså 13 skoler som fikk utdelt beviset på at de er miljøfyrtårn. I tillegg ble også Oslos miljøpris delt ut. I år gikk den til Miljøagentene – til stor jubel blant alle de fremmøtte skoleelevene.

Ordføreren trakk også fram at Oslo er Europas miljøhovedstad i 2019, og at det er en annerkjennelse for det gode arbeidet som allerede er gjort, men også på grunn av de store ambisjonene Oslo kommune har.  

Viktige holdninger  

Viktigste fokuset for prosjektet er å gi eleven gode holdninger og miljøbevissthet som de tar med seg videre inn i voksenlivet. Videre så skal det tilrettelegges for god kildesortering med mål om å redusere restavfallsmengden og øke sorteringsgraden i Osloskolen.

I forbindelse med at Oslo er Europeisk miljøhovedstad i år, har Utdanningsetaten – i samarbeid med Undervisningsbygg og Renovasjonsetaten – laget en film om våre elevers miljøengasjement.   

Skolene som har innført UDEs miljøledelsessystem deles i to grupper: 

1) Skoler med miljøstatus 

Disse skolene har innført og etterlever miljøledelsessystemet, eneste forskjellen fra de miljøsertifiserte skolene er at de mangler godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern som er ett av kriteriene i sertifiseringsordningen. NB! Disse skolene får bistand med å få godkjenning etter forskriften på plass. Når godkjenning foreligger får skolen automatisk status som miljøsertifisert.

2) Skoler som er miljøsertifiserte

Har godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern, og har fått sertifikat som miljøsertifisert skole 

Skoler som fikk diplom

 • Morellbakken
 • Oslo Voksenopplæring Rosenhof
 • Oppsal skole og Vetland ressurssenter for hørselshemmede
 • Fernanda Nissen skole
 • Ullevål skole
 • Teglverket skole
 • Seterbråten skole
 • Ila skole
 • Stenbråten skole
 • Blindern videregående skole
 • Fagerborg skole
 • Kuben Yrkesarena
 • Groruddalen skole