12 nye skoler er miljøsertifisert

12 nye miljøsertifiserte skoler.

I tillegg fikk 9 skoler en plakett som bevis på at de jobber bra med temaet. Det betyr at skolene jobber bra med temaet, men at for eksempel skoleanlegget eller uteområdet gjør at de ikke kan motta full sertifisering som miljøfyrtårn.  

– Det er gøy å være til stede her i dag hvor det er så mange som er opptatt av miljø, sa ordfører Marianne Borgen.  

Det var ordføreren selv som overrakte diplomene som er beviset på skolene nå er miljøfyrtårn. Hun synes det var fint å se at så mange skoler var til stede i rådhuset, for å motta miljøfyrtårndiplom.  

– Tusen takk for det store arbeidet dere har gjort, og det arbeidet dere forplikter dere til å gjøre fremover, sa hun.

71 skoler totalt 

Det er totalt 71 skoler som har innført Utdanningsetatens miljøledelsessystem (Sertifiseringsordningen Miljøfyrtårn)Det er opprettet eget prosjekt for innføring av miljøledelse. Målsetningen er å ha innført miljøledelse i alle skoler innen 2019, dette sees i sammenheng med at Oslo er valgt som europeisk grønn hovedstad i 2019. 

Ordføreren trakk også fram at Oslo er utpekt til Europas miljøhovedstad i 2019, og at det er en annerkjennelse for det gode arbeidet som allerede er gjort, men også på grunn av de store ambisjonene Oslo kommune har.  

Viktige holdninger  

Viktigste fokuset for prosjektet er å gi eleven gode holdninger og miljøbevissthet som de tar med seg videre inn i voksenlivet. Videre så skal det tilrettelegges for god kildesortering med mål om å redusere restavfallsmengden og øke sorteringsgraden i Osloskolen.  

Skolene som har innført UDEs miljøledelsessystem deles i to grupper: 

1) Skoler med miljøstatus 

Disse skolene har innført og etterlever miljøledelsessystemet, eneste forskjellen fra de miljøsertifiserte skolene er at de mangler godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern som er ett av kriteriene i sertifiseringsordningen. NB! Disse skolene får bistand med å få godkjenning etter forskriften på plass. Når godkjenning foreligger får skolen automatisk status som miljøsertifisert.

2) Skoler som er miljøsertifiserte

Har godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern, og har fått sertifikat som miljøsertifisert skole 

 

Utdeling av plakett i rådhuset.