Valgdag (fri for grunnskolene)

9.9

Alle Aktivitetsskoler er åpne på valgdagen.