Siste skoledag i juni

Fr. 18.6.

Dette er siste skoledag før sommerferien. Sommerferie fra og med mandag 21. juni.