Hovedseksjon

Fridag

Fr. 27.5.

Videregående skoler kan velge om de vil ha fri denne dagen. Grunnskoler har fri.