Fridag

Fr. 22.5.

Videregående skoler kan velge om de vil ha fri denne dagen. Grunnskoler har fri.