Hovedseksjon

Fridag grunnskolene

Fr. 19.5.

Grunnskolene har fri denne dagen. 

De videregående skolene velger selv om de har fri denne dagen eller en annen dag.